Deň krivých zrkadiel: Oslava ľudskosti a inklúzie

26.06.2024

Tento deň je venovaný ľuďom s mentálnym postihnutím. Sú iní, nie horší. Túžia žiť a nie len prežívať vedľa zdravých ľudí. Na tomto podujatí chcú ukázať, čo dokážu.

Deň krivých zrkadiel je každoročné podujatie, ktoré sa koná na Slovensku s cieľom zvýšiť povedomie o ľuďoch s mentálnym postihnutím a podporiť ich inklúziu do spoločnosti. Je to deň plný zábavy, umenia a inšpirácie, kedy sa môžeme dozvedieť viac o týchto výnimočných ľuďoch a oceniť ich talenty a schopnosti.

Motto Dňa krivých zrkadiel je "Sme iní, nie horší. Dovoľte nám žiť s vami, nie vedľa vás!". Toto motto dokonale vystihuje túžbu ľudí s mentálnym postihnutím po plnohodnotnom živote v spoločnosti. Chcú byť vnímaní nie ako iní, ale ako rovnocenní partneri a prispieť do spoločnosti svojim jedinečným spôsobom.

Deň krivých zrkadiel je dôležitou pripomienkou toho, že každý z nás je jedinečný a má svoje miesto v spoločnosti. Je to príležitosť na to, aby sme sa zbavili predsudkov a stereotypných predstáv o ľuďoch s mentálnym postihnutím a spoznali ich ako plnohodnotných a talentovaných ľudí.

Deň krivých zrkadiel chce dosiahnuť, aby sa ľudia s mentálnym postihnutím cítili akceptovaní a vítaní v spoločnosti. Chce, aby sa o nich nehovorilo ako o "iných", ale ako o rovnocenných partneroch. Podujatie chce tiež prispieť k odstraňovaniu bariér, ktoré bránia ľuďom s mentálnym postihnutím v plnohodnotnom živote.

Deň krivých zrkadiel je dôležitým podujatím, ktoré nám pripomína, že inklúzia a rozmanitosť sú hodnoty, o ktoré by sme sa mali usilovať.