Rekapitulácia

31.07.2021

Postavil som si malý domček, ako prístavbu k rodičovskému domu. Zasadil som niekoľko stromov a mám troch synov a jednu vnučku.

Pred rokom 1989 som žil tridsaťdva rokov a po zmene režimu ďalších tridsaťdva. T.z., že môžem porovnávať, ako sa žilo pred rokom 1989 a teraz. Prirodzene, že môj pohľad je moje videnie sveta, ktoré je založené na mojich osobných skúsenostiach a vnímaní okolitého sveta.

V období, keď o nás rozhodovala Komunistická strana Slovenska (KSS) pod diktátom Moskvy to bolo obdobie, kedy som cítil, že je u nás predovšetkým nesloboda vo vyjadrovaní názorov v rozpore s KSS. Médiá boli pod cenzúrou a názory a informácie sa mohli poskytovať len také, ktoré vyhovovali vládnej garnitúre. Cestovanie bolo výrazne obmedzené a hranice boli prísne strážené. Najmä tie, ktoré susedili s kapitalistickými krajinami, ktoré boli predelené ostnatým plotom. Slobodne ste nemohli cestovať ani v rámci socialistického bloku. Do niektorých týchto krajín ste potrebovali mať pozvánku. O službách a ponuke v obchodoch ani nehovorím. Náboženská sloboda bola potlačovaná a trpená, ako nutné zlo.

Po roku 1989 začal celkom iný život, ktorý mne oproti predchádzajúcemu režimu plne vyhovuje. Určite má množstvo nedostatkov. O tejto dobe však nebudem rozprávať pretože ju všetci poznáme a žijeme. 

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu
Vytvorte si webové stránky zdarma!