Osobnosti

Tomáš Hulík je slovenský prírodovedec, dokumentarista a uznávaný fotograf divokej prírody. Narodil sa v roku 1976 v Prahe a od malička ho fascinovala príroda. Vyštudoval enviromentalistiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a popri štúdiu sa venoval fotografovaniu.

Jindřich Štreit, narodený 5. septembra 1946 vo Vsetíne, je uznávaný český dokumentárny fotograf, pedagóg, kurátor a organizátor kultúrneho života. Jeho tvorba sa zameriava na zachytenie života na českom vidieku a jeho obyvateľov, pričom s obľubou dokumentuje prácu v poľnohospodárstve a priemysle.