Organizovanie stretnutí

28.09.2017

V každom jednom podnikaní je dobré mať v ponuke produkty, či služby o ktoré je záujem. Okrem toho však potrebujete aj dostatok potencionálnych zákazníkov. Sieťový marketing nie je žiadnou výnimkou. Jeho výhodou je však vaša sieť kontaktov. Každý z nás má množstvo kontaktov, či už rodinných, pracovných, alebo kamarátskych. Časť z nich sa môže pridať do vašej siete a budú z nich vaši zákazníci a niektorí z nich aj vaši spolupracovníci. Skôr než sa to stane, tak je potrebné organizovať si stretnutia.

Plánovanie

Nič nenechávajte na náhodu a plánujte si svoj čas. Prvým pracovným nástrojom je váš mobil. Usporiadajte si svoje kontakty, tak aby ste vedeli komu a kedy budete telefonovať.

Pri tejto činnosti majte pri sebe vždy pracovný kalendár a ešte aj papier na poznámky. Úplnou samozrejmosťou by mala byť vaša dobrá nálada. Tú totižto mimovoľne prenášate aj do rozhovorov a každý z nás sa radšej rozpráva v pozitívnej nálade, ako v negatívnej a stresovej atmosfére.

Telefonujte do tej doby pokiaľ nebudete mať naplánované stretnutia aspoň na dva nasledujúce pracovné dni. Nedohodujte si stretnutia za každú cenu, len aby ste ich mali. Dohodujte si stretnutia len s tými ľuďmi u ktorých ste vzbudili záujem.

Príprava na stretnutie

Skôr než sa s niekým stretnete, tak si naštudujte všetko o daných produktoch, či službách vašej siete. Takisto si pripravte aj vaše osobné skúsenosti. Budete tak úprimnejší a v konečnom dôsledku aj pravdivejší.

Výhodou sieťového marketingu je to, že na tieto prvé stretnutia pôjde s vami váš partner, ktorý vás získal do svojej siete. Pôjde s vami rád a pomôže vám nielen vo vašich začiatkoch. Odovzdá vám svoje skúsenosti a spolu s ním si vytvoríte vlastnú sieť.

Ernest Klotton

Dohodujte si stretnutia len s tými ľuďmi u ktorých ste vzbudili záujem.

Vytvorte si webové stránky zdarma!